i-novojicinsko.cz - o životě v nás a kolem nás na Novojičínsku
i-Novojičínsko

Případy pro ombudsmanku

Vybraná stanoviska a prošetřené případy Veřejné ochránkyně práv Anny Šabatov


Dnes je čtvrtek 21. ledna 2021, je právě 19:58 hodin a svátek slaví Běla
Upozorněte na nekalosti ve svém okolí. Kontaktujte nás! ------ Také zajišťujeme smlouvy o převodech nemovitostí - levněji než právník nebo realitka.

CNN BBC ČT 24 Portál Veřejné správy Russia Today France24 Al-Džazíra

Případy pro ombudsmanku
 

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT - Případy pro ombudsmanku

Vybraná stanoviska a prošetřené případy Veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové.Zobrazuji: 1-9Celkem: 9 příspěvků
Přejdi na stranu: 1

Ombudsmanka: Zaměstnavatel nesmí ukládat povinnosti nad rámec zákonaNovinka

Ombudsmanka: Zaměstnavatel nesmí ukládat povinnosti nad rámec zákona13.02.2016 - Zaměstnavatel nemůže vnitřním předpisem ukládat zaměstnancům povinnosti, které jsou nad rámec zákoníku práce nebo nad rámec povinností vyplývajících z pracovní či jiné smlouvy. Je pak úkolem inspektorátu práce postup zaměstnavatele prověřit, protože takový vnitřní předpis plošně omezuje všechny zaměstnance nad zákonem dovolenou mez. Na ochránkyni se obrátil stěžovatel, jehož zaměstnavatel vydal pracovní řád obsahující ustanovení o povinné mlčenlivosti zaměstnanců o věcech, s nimiž se seznámí při výkonu práce. Porušení této mlčenlivosti se podle pracovního řádu mělo považovat za závažné porušení pracovní kázně a mohlo tedy být i důvodem k r... Ombudsmanka: Zaměstnavatel nesmí ukládat povinnosti nad rámec zákona

Ombudsmanka: Zaměstnavatel nesmí ukládat povinnosti nad rámec zákona

Ombudsmanka spustila nový vyhledávač výsledků jejich šetření

Ombudsmanka spustila nový vyhledávač výsledků jejich šetření 13.02.2016 - Veřejná ochránkyně práv spustila na webu nový evidenční systém umožňující zájemcům vyhledávat zprávy a stanoviska k případům, kterými se ochránce zabýval, ale také například připomínky k zákonům a další dokumenty. Odborníci i veřejnost se tak mohou detailněji seznamovat s právními názory veřejného ochránce práv na konkrétní situace a témata. Systém ESO využijí lidé, kteří řeší nějakou složitější životní situaci, jednají s úřady, jsou vystaveni nerovnému zacházení nebo mají svého blízkého v nějakém zařízení. Nyní se mohou prostřednictvím systému ESO podívat, jestli se veřejný ochránce práv podobnou záležitostí někdy v minulosti nezabýval. Z... Ombudsmanka spustila nový vyhledávač výsledků jejich šetření

Ombudsmanka spustila nový vyhledávač výsledků jejich šetření

Ombudsmanka chce zvýšit ochranu pojištěnců

Ombudsmanka chce zvýšit ochranu pojištěnců13.02.2016 - Pojištěnci zdravotních pojišťoven si zaslouží stejnou ochranu, jakou mají ve vztahu k jiným úřadům. I zdravotní pojišťovny totiž mají postavení správních orgánů, které při své činnosti musí postupovat podle určitých procesních pravidel. Pokud by pojišťovny měly možnost získávat údaje o jménech a adresách z registru obyvatel, zvýšila by se jejich šance pojištěnce kontaktovat. Pomohlo by to snížit počet případů, kdy dochází k často zbytečnému narůstání dluhů na pojistném. Zdravotní pojišťovny vedou s pojištěnci řadu správních řízení. Typicky a nejčastěji jde o nedoplatky na pojistném, vyměřování dluhu a penále. Jestliže se však pojištěnec př... Ombudsmanka chce zvýšit ochranu pojištěnců

Ombudsmanka chce zvýšit ochranu pojištěnců

Ombudsmanka: Nemožnost osvojení dítěte z důvodu uzavření registrovaného partnerství

Ombudsmanka: Nemožnost osvojení dítěte z důvodu uzavření registrovaného partnerství13.02.2016 - V rámci pravidelné zprávy Poslanecké sněmovně o činnosti za 2. čtvrtletí informovala veřejná ochránkyně práv o případu zamítnutí žádosti muže žijícího v registrovaném partnerství o zařazení do databáze potencionálních osvojitelů. Na základě podnětu stěžovatele ochránkyně šetřila postup Úřadu městské části Praha 13 (dále jen „úřad městské části“) a Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „magistrát“), při rozhodování o žádosti stěžovatele o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli. Stěžovatel žije v registrovaném partnerství, a právě kvůli této skutečnosti úřad městské části řízení zastavil pro ... Ombudsmanka: Nemožnost osvojení dítěte z důvodu uzavření registrovaného partnerství

Ombudsmanka: Nemožnost osvojení dítěte z důvodu uzavření registrovaného partnerství

Zástupce ombudsmana Stanislav Křeček: Čím by se měli noví ministři zabývat

Zástupce ombudsmana Stanislav Křeček: Čím by se měli noví ministři zabývat13.02.2016 - Zástupce ombudsmana poblahopřál novým ministrům ke jmenování do funkce a současně každého z nich upozornil na některé problémy, jejichž řešení považuje za naléhavé. Nejvíc jich adresoval ministryni práce a sociálních věcí, protože v oblasti patřící do gesce MPSV vede ochránce tradičně nejvíc šetření a s problémy se na něj obrací nejvíc lidí. Naléhavé řešení vyžaduje podle zástupce ombudsmana situace na Úřadu práce ČR, který téměř vůbec neprovádí sociální práci. Změna k lepšímu se však pravděpodobně neobejde bez personálního posílení. Zástupce ombudsmana také doporučuje nové ministryni zvážit změnu vnitřního předpisu MPSV tak, aby al... Zástupce ombudsmana Stanislav Křeček: Čím by se měli noví ministři zabývat

Zástupce ombudsmana Stanislav Křeček: Čím by se měli noví ministři zabývat

Ombudsman: "Vydáním územního plánu na sebe obce berou odpovědnost za rozvoj svého území"

Ombudsman: "Vydáním územního plánu na sebe obce berou odpovědnost za rozvoj svého území" 13.02.2016 - Jestliže obec v územním plánu vymezí určitou lokalitu pro bydlení, měla by usilovat o to, aby byla v daném území vybudována veřejná infrastruktura, bez které nelze postavené domy povolit k užívání. Zástupce veřejného ochránce práv však v této souvislosti upozorňuje na patové situace, do nichž se občané dostávají, když na základě platného stavebního povolení postaví domy, ale stavební úřad je následně odmítne zkolaudovat a zakáže jim v nich bydlet, protože v území nejsou vybudovány příjezdové komunikace a technická infrastruktura. Stavební zákon a metodika Ministerstva pro místní rozvoj totiž zcela jasně určují, že bez přístupové komunikace... Ombudsman: "Vydáním územního plánu na sebe obce berou odpovědnost za rozvoj svého území"

Ombudsman: "Vydáním územního plánu na sebe obce berou odpovědnost za rozvoj svého území"

Ombudsman: Případ finančního odškodnění oběti diskriminace

Ombudsman: Případ finančního odškodnění oběti diskriminace13.02.2016 - Díky spolupráci veřejného ochránce práv a Pro bono aliance získal stěžovatel 80 000 Kč jako odškodnění za diskriminaci v přístupu k zaměstnání z důvodu věku. Na ochránce se obrátil šedesátiletý muž, kterého zaměstnavatel odmítl přijmout na pozici řidiče s odůvodněním, že jde o práci fyzicky velmi náročnou a nevhodnou pro starší osoby. Stěžovatel se cítil jednáním společnosti dotčený na svých právech a obrátil se proto na ombudsmana. Ten po prošetření všech okolností konstatoval, že se jednalo o diskriminaci z důvodu věku. Vzhledem k tomu, že dotyčná společnost na zprávu ochránce nereagovala žádnou snahou o nápravu situace, doporučil ochránce... Ombudsman: Případ finančního odškodnění oběti diskriminace

Ombudsman: Případ finančního odškodnění oběti diskriminace

Ombudsman: "Malé obce mají problémy zvládat všechny povinnosti, které na ně stát přenáší"

Ombudsman: "Malé obce mají problémy zvládat všechny povinnosti, které na ně stát přenáší"13.02.2016 - Ve své pravidelné zprávě pro Poslaneckou sněmovnu o činnosti za uplynulé čtvrtletí ochránce informuje poslance mj. o čtyřech závažných případech, jejichž šetření ukončil, o své účasti v řízeních před Ústavním soudem a uplatněných připomínkách k návrhům zákonů. V prvním čtvrtletí ochránce obdržel 2255 podnětů, z nichž 60 % patří do jeho působnosti a může se tak problémy, s nimiž se na něj lidé obrátili, zabývat. Adresováno mu bylo také 36 podnětů týkajících se namítané diskriminace. Pověření pracovníci rovněž uskutečnili 6 systematických návštěv v zařízeních, kde mohou být lidé omezováni na svobodě. V souvislosti se sledováním zajištění ciz... Ombudsman: "Malé obce mají problémy zvládat všechny povinnosti, které na ně stát přenáší"

Ombudsman: "Malé obce mají problémy zvládat všechny povinnosti, které na ně stát přenáší"

Ombudsman: Největší průtahy jsou v civilním právu, opatrovnických řízeních a v exekuční agendě

Ombudsman: Největší průtahy jsou v civilním právu, opatrovnických řízeních a v exekuční agendě13.02.2016 - Dlouhodobá přetíženost soudů a jejich nedostatečné personální a technické zajištění vedou k porušování ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces a tedy i práva na to, aby věc byla rozhodnuta v přiměřené lhůtě. Jde o stále častější jev, s nímž se ochránce při vyřizování podnětů z oblasti státní správy soudů setkává. Jestliže jsou za této situace soudům přidávány další rozsáhlé povinnosti, jedná se podle ochránce o nerozvážné ohrožení životaschopnosti justice, jehož důsledkem nutně musí být zhoršený přístup k právu. Z hlediska druhu soudních řízení dochází k průtahům nejčastěji v civilním soudnictví, v opatrovnických řízeních a v exekuč... Ombudsman: Největší průtahy jsou v civilním právu, opatrovnických řízeních a v exekuční agendě

Ombudsman: Největší průtahy jsou v civilním právu, opatrovnických řízeních a v exekuční agendě
Přejdi na stranu: 1
Zobrazuji: 1-9Celkem: 9 příspěvků

 
 

Případy pro ombudsmanku
 

Případy pro ombudsmanku

 
 


Naše články
  KAUZY
Boj o dítě
Studénka 8.8.2008
Kubisovy miliony
Dětský domov NJ
SLUMEKO neverending story
Soudci vs. KSČ
EXhejtman, senátor a Palas
Komenský vs. Zábranský
Tykadélka Romana Smetany
Právo na informace
Hladkoživotická mela
Ivan Týle

Z RYBÍHO
Zastupitelstvo obce
Usnesení rady obce Rybí
Zápisy z jednání ZO
Komunikace Sirkové
Valašská rallye
Veřejná kanalizace
Cyklostezka Rybí-Nový Jičín
Kauza Turková

KONTROVERZNÍ TÉMATA

Z NOVOJIČÍNSKA
turistická informační centra
významné osobnosti
kulturní památky

i-NTRO

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT
Případy pro ombudsmanku

NA CESTÁCH
Novojičínskem
Moravou a Slezskem
nahoru a dolů Českem
po stopách UNESCO
za hranicemi všedních dnů
po skanzenech
po židovských památkách
s objektivem kamery

ROZHOVOR S .......

AUDIOZÁZNAMY

KNIŽNÍ "TYPY"

ODKAZY NA VIDEA
- filmy podle skutečných událostí
- no comment
- upoutávky na filmy
- welcome to the earth

 
 

Kam za zábavou
 
Co promítá kino v Novém Jičíně
Co promítá kino v Kopřivnici
Co hrají na prknech Beskydského divadla v Novém Jičíně
 
 

Aktuálně sledujeme kauzu
 
Penzion U Palasů
(07.03.2015)
Bývalý hejtman Moravskoslezského a senátor Jaroslav Palas si postavil v obci Ludvíkov na Bruntálsku ... Penzion U Palasů
 
 
 

Dokumentujeme
 
Rodák z Rybího byl umučen Státní bezpečností
(10.02.2015)
Narodil se 15. května 1915 a letos tedy uplyne od jeho narození 100 let. V sedmnácti letech se rozho... Rodák z Rybího byl umučen Státní bezpečností
 
Justiční vraždy "Made in Czechoslovakia"
(10.02.2015)
Milada Horáková, Záviš Kalandra. Heliodor Píka a mnoho dalších. Pojmem justiční vražda se označuje t... Justiční vraždy
 
 
 

Celospolečenský problém
 
Mami,mami; tati,tati
(10.02.2015)
Mají mít právo gayové a lesbičky si osvojit dítě? Je česká společnost tolerantní vůči jinakosti? A m... Mami,mami; tati,tati
 
Právo na smrt?!
(10.02.2015)
Mají mít nevyléčitelně nemocní možnost rozhodnout o dobrovolném ukončení svého života? Není "um... Právo na smrt?!
 
Přímá volba starostů? Ano či ne?
(10.02.2015)
Máme si kromě svého prezidenta a senátota volit také i svého starostu? Jaké jsou argumenty pro a pro... Přímá volba starostů? Ano či ne?
 
Celibát katolických bratří a sester
(20.02.2015)
Celibát (z latinského přídavného jména caelebs = neženatý, svobodný) je závazek žít bez manželství, ... Celibát katolických bratří a sester
 
 
 


Podporujeme
 
UNICEF

Člověk v tísni

Transparency International
 
 

Reklama
 
Obklady a zateplení

Technický dozor

Deltanova

Berkucio

Zednictví
 
 

Kurzy
 
Vlajka meny USD USD = změna {value}%
Vlajka meny GBP GBP = změna {value}%
Vlajka meny EUR EUR = změna {value}%
Vlajka meny JPY JPY = změna {value}%
Vlajka meny CAD CAD = změna {value}%
Vlajka meny PLN PLN = změna {value}%
Vlajka meny RUB RUB = změna {value}%
Vlajka meny CHF CHF = změna {value}%
Vlajka meny PX50 PX50 = změna {value}%
 
 

Horoskop
   
 

Vyhledávání
 
 
 
 

Fotogalerie
 
Fotogalerie
>> Fotogalerie zde <<

 

FOTOGRAFIE MĚSÍCE:
Fotografie měsíce
zvětšit fotografii
 
 

Anketa
 

 Jaký byl pro Vás rok 2015?

  převyšovaly dobré zprávy (35%)
 
  převyšovaly špatné zprávy (35%)
 
  takový neutrální rok (31%)
 

 
 

Novinky
 
Ombudsmanka: Zaměstnavatel nesmí ukládat povinnosti nad rámec zákona
Zaměstnavatel nemůže vnitřním předpisem ukládat zaměstnancům povinnosti, které jsou nad rámec zákoníku práce nebo nad rámec povinností vyplývajících z Ombudsmanka: Zaměstnavatel nesmí ukládat povinnosti nad rámec zákona

Nový Jičín a Kopřivnici propojí nový autobusový spoj
V neděli 14. června vstoupil v platnost nový jízdní řád. Společnost Arriva, která provozuje autobusové spoje na Novojičínsku, zavedla nový večerní spo Nový Jičín a Kopřivnici propojí nový autobusový spoj

 
 

Kontakt
  Pavel Lichnovský

Pavel Lichnovský

novinář na volné noze
www.i-novojicinsko.cz

742 65 Rybí 277
pevná: 556 760 005
de(mo)bil: 725 903 976
emil: pavellichnovsky@seznam.cz

motto: "Sejdeme se na hřbitově."

Napište nám:
  Online dotazník
 
 

Počasí
   
 

Vytvořil COMPUTERWEB :: All rights reserved © 2021
i-novojicinsko - Informační server pro oblast Novojičínska
| sitemap.xml